Polityka prywatności dla członków klubu UKS ,,PMDK Ikizama Radzionków”

Uczniowski Klub Sportowy ,,PMDK Ikizama Radzionków” w trosce o poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych, w tym wizerunku, chciałby poinformować wszystkich członków oraz ich rodziców i opiekunów prawnych o swojej polityce prywatności.

Zależy nam na tym, aby wszystkie osoby, których dane są przetwarzane, miały pełny dostęp do informacji na temat sposobu pozyskiwania, celów przetwarzania oraz usuwania ich danych osobowych przez nasz klub. Pragniemy również, poinformować wszystkich członków UKS ,,PMDK Ikizama Radzionków” o przysługujących im prawach związanych z ochroną ich danych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych członków klubu jest UKS ,,PMDK Ikizama Radzionków”

Informacja o danych osobowych, które pozyskuje i przetwarza klub:

Podczas składania deklaracji członkowskiej UKS ,,PMDK Ikizama Radzionków” prosi Państwa o podanie:

 • imienia i nazwiska osoby, która chce zostać członkiem Klubu
 • daty urodzenia
 • numeru PESEL
 • danych adresowych
 • dane kontaktowe do rodziców lub opiekunów prawnych (jeżeli członkostwo dotyczy dziecka)

W czasie trwania członkostwa w Klubie przetwarzane są:

 • dane wymagane do zgłoszenia zawodnika do zawodów: imię, nazwisko, waga, rocznik, stopień szkoleniowy;
 • zdjęcia i filmy z treningów i zawodów;
 • wyniki zawodów oraz rankingi;
 • dane wymagane do uzyskania licencji zawodniczej;
 • dane dotyczące opłacania składek;
 • korespondencja tradycyjna oraz elektroniczna z członkami klubu lub ich rodzicami (opiekunami prawnymi)

Szczególne kategorie danych osobowych przetwarzane w Klubie:

 • informacja o braku przeciwwskazań do uprawiania judo
  Informacja ta jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć oraz uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez UKS ,,PMDK Ikizama Radzionków”.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe członków klubu.

 • ewidencja deklaracji członkowskich;
 • ewidencja składek członkowskich;
 • lista danych kontaktowych członków klubu lub ich rodziców/opiekunów prawnych;
 • prowadzenie protokołów z przeprowadzanych egzaminów w celu rejestracji w PZJudo;
 • rejestracja licencji zawodniczych i trenerskich w PZJudo;
 • wyszczególnienie wyników zawodników we wniosku o dotację z Urzędu Miasta;
 • zgłoszenie członków klubu do nagrody, stypendium;
 • publikacja wyników zawodów sportowych na stronie internetowej Klubu i w mediach społecznościowych;
 • promocja klubu i imprez sportowych organizowanych przez UKS ,,PMDK Ikizama Radzionków” na stronie internetowej i w mediach społecznościowych;
 • zgłaszanie członków klubu do udziału w zawodach lub imprezach sportowych organizowanych przez UKS ,,PMDK Ikizama Radzionków”;
 • zgłaszanie członków klubu ,,PMDK Ikizama Radzionków” do udziału w zawodach lub imprezach sportowych organizowanych przez inne kluby;

Dane osobowe członków klubu będą przechowywane przez 5 lat po ustaniu członkostwa w Klubie, po czym zostaną usunięte, zgodnie z wprowadzoną procedurą.

Dane osobowe, które UKS ,,PMDK Ikizama Radzionków”przetwarza w celu realizacji umowy lub wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze są niezbędne i bez ich podania członkostwo w Klubie jest niemożliwe.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgodna poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie.

Zgodę można wycofać w siedzibie UKS ,,PMDK Ikizama Radzionków”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

Jednocześnie zapewniamy, że UKS ,,PMDK Ikizama Radzionków” dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone i chronione.

Podmioty, którym Klub przekazuje dane osobowe swoich członków.

Odbiorcami danych osobowych członków klubu mogą być:

 • Śląski Związek Judo;
 • Polski Związek Judo;
 • Urząd Miasta Radzionków;
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki;
 • Programy internetowe do prowadzania klubów sportowych
 • Kluby Sportowe (np. organizujące zawody)

UKS ,,PMDK Ikizama Radzionków” nie powierza przetwarzania danych do państw trzecich (poza obszar UE)
Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji dotyczących przetwarzania swoich danych;
 • prawo do dostępu do swoich danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (,,bycia zapomnianym”) w przypadkach przewidzianych prawem;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu;

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane maja prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie tych danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.

UKS ,,PMDK Ikizama Radzionków”nie przetwarza danych w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.
W celu skorzystania z przysługujących im praw, osoby, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem danych, którego dane kontaktowe podane są poniżej.

Dane kontaktowe

 • Uczniowski Klub Sportowy ,,PMDK Ikizama Radzionków”
 • Adres: ul. Knosały 113, 41-922 Radzionków.
 • E-mail: ikizamajudoclub@gmail.com

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom np. w związku ze zmianą celów przetwarzania, nowymi kategoriami danych przetwarzanymi przez Klub lub zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych. O wszystkich zmianach związanych z przetwarzanie danych osobowych członkowie klubu i/lub ich rodzice/opiekunowie prawni będą niezwłocznie informowani.

Pin It on Pinterest

Share This