kom: 668 164 783

 

 

Judo wywodzi się z wojskowej sztuki walki japońskich samurajów, służącej obronie życia. System walki opracował Jigoro Kano (1860-1938), który w 1882 założył własną szkołę Kodokan. Jako ogólną zasadę przyjął efektywne współdziałanie ciała i umysłu. Pragnął, aby judo stało się systemem wychowania fizycznego, opartym na zdrowych podstawach fizjologicznych i etycznych. Można stwierdzić, że judo (JU-łagodność, DO-droga, metoda) jest łagodną drogą uzyskania zwycięstwa. Sposobem realizacji celu, w którym nie jest wystarczająca siła i wysoki poziom sprawnościowy lecz dążenie do ciągłej doskonałości przez ćwiczenia ciała i ducha, rozwijanie poziomu moralnego i intelektualnego.

Prawdziwy Judoka jest człowiekiem twórczym, samodoskonalącym się w myśl idei dawnych mistrzów.


Fundamentalne zasady JUDO:

  • Ustąp aby zwyciężyć,
  • Maksimum skuteczności przy minimum wysiłku
  • Wzajemne dobro i korzyść.
Dlaczego właśnie judo?

Judo jest sportem uprawianym na całym świecie przez ludzi w różnym wieku. Na matach spotyka się młode i starsze pokolenie, mężczyzn i kobiety, wysokich i niskich, szczupłych i tęgich.

Nie ma więc praktycznie żadnych ograniczeń, by rozpocząć przygodę z judo. Jest ono znakomitym sposobem podniesienia sprawności oraz poznania metod obrony przed napastnikiem. Znając jego podstawy można niejednokrotnie ustrzec się przed niefortunnym upadkiem - nie tylko w domu, na chodniku ale również podczas jazdy na rowerze, konnej czy stoku narciarskim.
Treningi judo pozytywnie oddziaływają na zmiany adaptacyjne w układzie ruchu, oddechowym, krążenia i nerwowym. Harmonizują rozwój całego ciała, korygują również niektóre wady postawy.

Judo jako system wychowawczy

Judo choć jest związane z walką, nie ma nic wspólnego z bijatyką.
Judo to filozofia, kultura zachowania na macie i poza nią.
Dzieci uczą się zaradności i umiejętności rozwiązywania problemów, samodzielności i podejmowania decyzji. Ponadto judo pomaga przezwyciężyć własne słabości, kompleksy, uczy sportowej rywalizacji.
Przestrzeganie zakazów i przepisów obowiązujących na macie i podczas walk ułatwia dostosowywanie się na co dzień do ogólnie przyjętych norm.

Judo ze względu na swoje walory wychowawcze, zdrowotne i użyteczne dla dzieci i młodzieży może być atrakcyjnym i alternatywnym sposobem wydatkowania energii.